LT Avante - шаблон joomla Оригами

Абонаментни услуги

Абонаментната поддръжка Ви гарантира професионална техническа помощ. Чрез заплащането на фиксирана месечна такса екип от специалисти ще се грижи зa работоспособността на Вашите системи и отстраняването на проблеми, които пречат на Вашата дейност. Превантивният характер на поддръжката гарантира минимизиране на риска от проблеми в работата на системите Ви.

Техническата помощ включва администриране на цялата информационна структура на фирмата - операционни системи, приложен софтуер, антивирусна защита, поддръжка на всички работни станции и периферни устройства – принтери и скенери, сървъри, мрежа и мрежово оборудване.

Защо да плащате на системен администратор на трудов договор, когато можете да се възползвате от услугите на екип от специалисти? След сключване на договор за поддръжка клиентите получават поддръжка на място, по телефона и дистанционно.

Абонаментни планове за компютърна поддръжка

Всички абонаментни планове за компютърна поддръжка могат да бъдат договаряни съобразно нуждите на клиента. Цената на поддръжката на сървъри се договаря допълнително и зависи от вида на сървъра и функциите които изпълнява. Всички цени важат за компютърни системи, които се намират на един адрес. 

 

Абонаментен план за компютърна поддръжка "Базов" 10 лв. месечно  на компютърна система

• Дистанционна поддръжка при възникване на проблем. Отдалечено администриране - 4 часа на месец;

• Гарантирано посещение в рамките на деня при необходимост;

• Софтуерна и хардуерна профилактика на тримесечие.

Цена на допълнително посещение: 15 лв. на час. 

Базовият план предлага компютърна поддръжка. Включеното в пакета едно посещение с неограничена продължителност дава възможност за отстраняване на конкретни софтуерни и хардуерни проблеми. Веднъж на три месеца се извършва пълна профилактика на компютърната техника.

 

Абонаментен план за компютърна поддръжка "Стандарт" 20 лв. месечно  на компютърна система

 

• Дистанционна поддръжка при възникване на проблем. Отдалечено администриране - 4 часа на месец;

• Едно посещение с неограничена продължителност;

• Гарантирано посещение в рамките на деня при повикване;

• Софтуерна и хардуерна профилактика 1 път на месец;

• Помощ и консултации по и-мейл;

• Помощ и консултации по телефона;

Цена на допълнително посещение: 15 лв. на час. 

Абонаментният план "Стандарт" е предназначен за фирми, нуждаещи се от по-ефективна компютърна поддръжка на своите информационни структури. Посещението с неограничена продължителност, реакцията до четири часа, комбинирани с консултациите по телефона и възможността за отдалечено администриране гарантират компютърна поддръжка на по-високо ниво.  

 

 

Абонаментен план за компютърна поддръжка "Екстра" 35 лв. на компютърна система

 

• Неограничен брой посещения с неограничена продължителност;

• Гарантирано посещение до 4 часа при повикване;

• Софтуерна и хардуерна профилактика 2 пъти в месец;

• Помощ и консултации по телефона;

• Отдалечено администриране - 8 часа на месец;

• Помощ и консултации по и-мейл;

• Помощ и консултации по Skype;

Цена на допълнително посещение: 10 лв. на час. 

Абонаментният план "Екстра" предлага цялостна компютърна поддръжка от най-високо ниво на фирми, изискващи постоянна работоспособност на техните IT структури. При този план няма лимитиране на посещенията нито по брой, нито по продължителност. Максимално краткото за София време на реакция - два часа, съчетано с увеличеният обем часове за консултация по телефона и отдалечено администриране осигуряват приоритет пред останалите видове планове. 

Клиентите, избрали този план за компютърна поддръжка, получават и уеб хостинг на фирмена поща и интернет страница, разположени на сървър с директна свързаност към Интернет, достъпна 24 часа/365 дни в годината, без да заплащат допълнително.

Layout Type

Presets Color

Background Image